NIA Sailing Rules Test – Czech

Print Friendly, PDF & Email

Rule 5

NIA Sailing Rules Test

This is to check the sailors knowledge about rules.

Three(3) random questions about the NIA Right-of-way and Sailing Rules were displayed and you have to mark the answer.

Start with your Sailnumber! Then click the NEXT button

SAILNUMBER
Projel jsi cílovou čáru. Co uděláš teď?
Blížíš se k bójce a před tebou je pomalejší jachta. Pomalejší jachta před tebou již začala svůj otočný manévr. Kdo musí udržovat odstup?
IDNIYRA Test
Účelem jachetních pravidel NIA je předejití kolize… Pokud porušíš tato pravidla ...


Ready?

Then click the "GET RESULT " button.

Otherwise click the "PREVIOUS" button to control your input.Permanent link to this article: https://idniyra.eu/quiz/nia-srt-cz/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[ + ]