NIA Sailing Rules Test – Czech

Rule 5

NIA Sailing Rules Test

This is to check the sailors knowledge about rules.

Three(3) random questions about the NIA Right-of-way and Sailing Rules were displayed and you have to mark the answer.

Start with your Sailnumber! Then click the NEXT button

SAILNUMBER
Jedeš PO VĚTRU společně s další jachtou na tomtéž boku (oba máte vítr ze stejné strany). Ty jsi návětrná loď a ta druhá je závětrná. Která jachta si musí udržovat odstup?
IDNIYRA Test
Co znamená pravidlo A. Fair jachting?
Přibližuješ se ke stojící jachtě. Co je tvým úkolem?
IDNIYRA Test


Ready?

Then click the "GET RESULT " button.

Otherwise click the "PREVIOUS" button to control your input.Permanent link to this article: https://idniyra.eu/quiz/nia-srt-cz/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.