NIA – Right-of-Way Drawings (Swedish)

Click on the rules buttons to display the wording!

Winddirection Rule 1
Rule 2
Rule 2
Rule 2
Rule 2
Rule 3
Rule 3
Rule 3
Rule 3
Rule 4
Rule 4
Rule 4
Rule 4
Rule 5
Rule 5
Rule 6
Rule 6
Rule 7
Rule 7
Rule 8
Rule 8

NIA Segling Regler

  1. En jakt i rörelse skall väja för en stillastående jakt.
  2. Jakt på UNDANVIND skall hålla undan för KRYSSANDE jakter.
  3. När två jakter KRYSSAR på olika halsar skall den som seglar för BABORDSHALSAR hålla undan för jakt som seglar för STYRBORDSHALSAR. När två jakter seglar UNDANVIND FÖR olika halsar skall den som seglar för BABORDSHALS hålla undan för den som seglar för STYRBORDSHALS.
  4. När två jakter KRYSSAR för samma hals skall LOVARTSJAKT hålla undan för LÄJAKT. När två jakter seglar UNDANVIND för samma hals skall LÄJAKT hålla undan för LOVARTSJAKT.
  5. En jakt med rätt till väg får inte ändra sin kurs för att missleda eller hindra en väjningspliktig jakt att fullgöra sin väjningsskyldighet. När en snabbare jakt närmar sig en långsammare bakifrån på samma halsar får inte den snabbare jakten passera så nära att den långsammare jakten inte kan hålla undan.
  6. En jakt får inte slå eller gippa så att kollisionsrisk med andra jakter uppstår genom att dessa beroende på sina positioner eller farter inte kan hålla undan.
  7. En jakt som närmar sig ett HINDER och inte kan passera det utan att påverka andra jakters säkerhet kan signalera för plats. Jakt som lämnar plats till signalerande jakt måste göra det omedelbart och om nödvändigt SLÅ eller GIPPA. Den signalerande jakten måste i så fall också SLÅ eller GIPPA omedelbart.
  8. När jakter närmar sig eller håller på att runda ett MÄRKE skall YTTERJAKT hålla undan. Upphinnande jakter håller undan för jakter som påbörjat rundning. Alla jakter skall ha plats att passera mållinjen.