NIA – Right-of-Way Drawings (Polish)

Click on the rules buttons to display the wording!

Winddirection Zasada 1
Zasada 2
Zasada 2
Zasada 2
Zasada 2
Zasada 3
Zasada 3
Zasada 3
Zasada 3
Zasada 4
Zasada 4
Zasada 4
Zasada 4
Zasada 5
Zasada 5
Zasada 6
Zasada 6
Zasada 7
Zasada 7
Zasada 8
Zasada 8

NIA Prawo drogi

  1. Bojer w ruchu musi ustąpić bojerowi nieruchomemu.
  2. Bojer poruszający się Z WIATREM musi ustąpić poruszającemu się NA WIATR.
  3. Gdy oba ślizgi poruszają się na wiatr lub gdy oba ślizgi poruszają się z wiatrem, bojer poruszający się LEWYM halsem musi ustąpić takiemu, który porusza się PRAWYM.
  4. W kursach NA WIATR pierszeństwo ma ten ślizg, który porusza się halsem ostrzejszym, natomiast na kursach Z WIATREM pierszeństwo ma ten bojer, który porusza się halsem pełniejszym.
  5. Ślizg posiadający prawo drogi nie może tak zmieniać kursu, by w wyniku zmiany bojer nie posiadający prawa drogi musiał dokonywać dodatkowych manewrów. Bojer lecący ostrzejszym kursem, ale będący szybszym, nie ma prawa drogi wzglądem ślizgu wolniejszego poruszającego się tym samym, ale pełnijszym halsem.
  6. Ślizg posiadający prawo drogi nie może tak zmieniać kursu, by w wyniku zmiany kursu mogło dojść do kolizji z bojerem nie posiadającym prawa drogi.
  7. Ślizg nieposiadający prawa drogi na którego kursie występują przeszkody uniemożliwiające jego poruszanie się, ma prawo zasygnalizować potrzebe zmiany kursu i wtedy bojer posiadający prawo drogi ma obowiązek umożliwić zmianę kursu ślizgu potrzebującego miejsca, w razie potrzeby nawet udostępnić miejsce na zwrot.
  8. Ślizg poruszający się NA ZEWNĄTRZ ZNAKU nie może zmieniać kursu w taki sposób, by przeszkodzić bojerom poruszającycm się bliżej znaku. Bojery poruszające się szybciej i docierające do znaku, muszą ustąpić miejsca tym bojerom, które już rozpoczeły manewr omijania znaku. Każdy bojer zmierzający do lini mety ma prawo drogi, do przekroczenia tej lini.