NIA – Right-of-Way Drawings (Dutch)

Click on the rules buttons to display the wording!

Winddirection Rule 1
Rule 2
Rule 2
Rule 2
Rule 2
Rule 3
Rule 3
Rule 3
Rule 3
Rule 4
Rule 4
Rule 4
Rule 4
Rule 5
Rule 5
Rule 6
Rule 6
Rule 7
Rule 7
Rule 8
Rule 8

NIA Zeil Regels

  1. Een bewegende boot moet vrij blijven van een stilstaande boot.
  2. Een boot die voor de wind zeilt moet vrij blijven van een boot die aan de wind zeilt.
  3. Als twee boten aan de wind zeilen geeft de boot over stuurboord voorrang aan de boot over bakboord. Als twee boten voor de wind zeilen geeft de boot over stuurboord voorrang aan de boot over bakboord.
  4. Als twee boten aan de wind over de zelfde boeg zeilen moet de loefwaartse boot vrij blijven van een lijwaartse boot. Wanneer twee boten voor de wind over dezelfde boeg zeilen moet een lijwaartse boot vrij blijven van een loefwaartse boot.
  5. Een boot met het recht van de weg mag niet haar koers wijzigen om een andere boot zonder recht van de weg te misleiden of in een situatie te brengen waarin deze boot niet kan vrij blijven. Als een sneller zeilende boot een andere over dezelfde boeg zeilende boot van achteren inhaalt, moet het deze boot in staat stellen om vrij te blijven.
  6. Een boot mag niet overstag of gijpen als dit leidt tot een mogelijke aanvaring met een andere boot die ten gevolge van haar snelheid of positie niet instaat is om vrij te blijven.
    Of nog korter: Tijdens overstag gaan of gijpen moet een boot vrij blijven van andere boten.
  7. Een boot die een niet te ontwijken hindernis tegenkomt en hierdoor een andere boot in gevaar brengt, mag deze boot om ruimte vragen om vrij te blijven. De aangeroepen boot moet direct ruimte geven en indien de aangeroepen boot gijpt of overstag gaat moet de boot die om ruimte vroeg zelf ook direct gijpen of overstag gaan.
  8. Bij het naderen of ronden van een boei moet een buitenste boot altijd vrij blijven van de binnenliggende boot. Indien een snellere zeilende boot een langzamere boot van achteren inhaalt, moet deze vrij blijven van de boot die al aan haar ronding is begonnen. Elke boot heeft recht op ruimte om te finishen.